13.06.2024

Kolegji Ndërkombëtar Publik i Biznesit IBCM në Mitrovicë shpall gjashtë (6) pozita akademike.
Për informacion shtesë ju lutemi klikoni në linkun e mëposhtëm:

Gjashtë (6) pozita akademike(Alb/Srb)

Međunarodni Javni Poslovni Koledž Mitrovica (IBCM) raspisuje konkurs za šest (6) slobodnih mesta u oblasti akademske nastave.
Za dodatne informacije posetite sledeći link:

Šest (6) pozicija u oblasti akademske nastave(Alb/Srb)

 

30.05.2024

Kolegjit Publik Ndërkombëtar i Biznesit IBCM në Mitrovicë shpallë  gjashtë (6) pozita administrative.

Për informata shtesë ju lutem klikoni në linqet në vijim:

 

 1. Zyrtar çertifikues
 2. Udhëheqes i Divizionit për Komunikim dhe Marëdhënie me Publikun
 3. Zyrtar i Lartë për zotimin e mjeteve buxhetore
 4. Zyrtar i Lartë për të hyra dhe shpenzime
 5. Sekretar i Përgjithshëm i Kolegjit
 6. Zyrtar i Lartë për Bibliotekë dhe Karierë

 

Međunarodni Javni Poslovni Koledž Mitrovica (IBCM), raspisuje konkurs za šest (6) slobodnih radnih mesta u Administraciji.

Za dodatne informacije posetite sledeće linkove:

 

 1. Službenik za overu
 2. Rukovodilac Odeljenja za komunikaciju i odnose sa javnošću
 3. Viši Službenik za obaveze budžetskih sredstava
 4. Viši Službenik za prihode i rashode
 5. Generalni Sekretar Koledža
 6. Viši Službenik za biblioteku i razvoja karijere