Biznismen dhe ndërrmarrës të Mitrovicës:

Me 28 janar 2015 IBCM Klubi i Biznesit rikthehet me ambijentin e relaksuar dhe debatet në tema të biznesit.

Këtë muaj do ti kemi dy evente në të dy kampuset e kolegjit ton.

IBCM Klubi i Biznesit – Këtë muaj tema e këti eventi do të jet A mundet marketingu online të përmirësoj të ardhurat për bizneset lokale?“. Takimi do të filloj në ora 13:00dhe do të mbaroj në ora 15:00. Folësit e këti takimi do të jenë përfaqësues të bizneseve lokale të cilët përdorin marketingun online për të arritur qëllimet e tyre. Përfaqësuese nga Mabelle. Maestro Pizza dhe SMART Agjension i marketingut.

Nëse keni pytje rreth këti eventi ju lutemi na kontaktoni në email adresën m.sejdiu@ibcmitrovica.eu ose 049/273-597.

Dhe si gjithmonë do të ketë kafe dhe biskota për të pranishmit.

Të gjithë janë të mirëpritur. Ne shpresojmë tju takojm!