Përvojat ndërkombëtare

Duke u nisur nga vizioni i IBCM-së që të bëhet qendër e njohur ndërkombëtare e ekselencës për shkollimin e lartë profesional, përvoja ndërkombëtare është një komponent kyç i operacioneve të IBCM-së.

Si është IBCM ndëkombëtar?

  • Të gjitha programet ofrohen ekskluzivisht në gjuhën angleze
  • Ekzistojnë mundësi të këmbimit ndërkombëtar për studentët dhe stafin përfshirë internshipet si dhe udhëtimet e studimit jashtë
  • Stafi është shumëkombësh
  • IBCM ka marë akreditimin ndërkombëtar nga agjensioni gjerman i akreditimit Evalag (Baden-Wurttemberg)
  • Ofrohen diploma të dyfishta për të diplomuarit e IBCM-së nga institucionet partnere daneze (Akademia e Arsimit të Lartë Profesional Lillebaelt dhe Kolegji Universitar Lillebaelt)
  • IBCM është anëtar i Rrjetit Europian për Studime Biznesi dhe Gjuhësi (SPACE)