Studioni në IBCM

Ne besojmë që e ardhmja juaj është gjëja më e rëndësishme për ju dhe familjen tuaj. Kjo është arsyeja që ne “mendojmë ndryshe” në çasjen tonë ndaj shkollimit të lartë.

Ne sigurojmë cilësi duke ofruar diploma daneze me akreditim gjerman. Ne ofrojmë gjithçka në anglisht, që do të thotë që ju do të keni shkathtësitë gjuhësore që do të ju dallojnë. Përmes internshipit dhe punës praktike profesionale që janë pjesë integrale e të gjitha programeve tona të studimit, ju gjithashtu do të fitoni edhe shkathtësi praktike për punësim.

Ju do të përkraheni nga stafi dhe ligjëruesit tanë, të cilët sigurojnë që do të merrni udhëzimet dhe resurset e duhura që ju nevojiten për t’u përgatitur për një karrierë të suksesshme profesionale në një treg global.

 • Përvojë ndërkombëtare në Mitrovicë
 • Tre programi unike studimi
 • Shkollim cilësor
 • Kampus i ri dhe modern
 • Përgatitje për punësim
 • Vlerë për para
 • Jetë dinamike studentore

Përvojë ndërkombëtare në Mitrovicë

 • Gjithçka ofrohet në gjuhën angleze
 • Diploma të dyfishta daneze
 • Këmbime ndërkombëtare studentësh
 • Menaxhment ndërkombëtar, staf dhe ligjërues
 • Akreditim ndërkombëtar
 • Stil dhe metoda europiane të mësimdhënies me studentin në qendër
 • Mysafir ligjërues nga e mbarë bota

Tre programe unike studimi

 • Menaxhim i Shërbimeve Publike
 • Marketing & Menaxhment
 • Menaxhim Mjedisi dhe Bujqësi

Shkollim cilësor

 • Ligjërues të kualifikuar dhe me përvojë në industri
 • Stil dhe metoda interaktive të mësimdhënies me studentin në qendër
 • Librari, e-librari dhe çasje në revistat akademike
 • Shërbim të studentëve
 • Mysafir ligjërues për të komplimentuar programet e studimit

Kampus i ri dhe modern

 • Objekte moderne të cilësisë së lartë, që përmbushin standardet më të larta europiane të cilësisë
 • Salla dhe laboratorë kompjuterësh të pajisur me projektorë

Përgatitje për punësim

 • Internshipe obligative ku do ta praktikoni përvojën e fituar në klasë
 • Projekte studentësh me hulumtime në organizatat reale
 • Vizita studimore tek bizneset dhe organizatat në tërë rajonin
 • Mësim në klasë që bazohet në shembujt e botës reale dhe në raste studimi
 • Qendër karriere për të ju lidhur me qindra organizata dhe biznese lokale

Vlerë për para

 • Çmime shumë konkurrente për shkollimin cilësor dhe diplomën ndërkombëtare
 • Çmim gjithëpërfshirës- librat, provimet, vizitat studimore të gjithë të përfshira
 • Mundësi për bursa dhe zbritje
 • Bursa për performancën në provimin pranues
 • Bursa për minoritete
 • Shumë mundësi për zbritje
 • Mundësi pagese në këste mujore
 • Konvikte për studentët nga jashtë Mitrovicës

Jetë dinamike studentore

 • Atmosferë miqësore dhe relaksuese
 • Hapësira sociale dhe kantina
 • Shfaqje filmash
 • Ahengje
 • Gara
 • Këshilli i Përfaqësimit të Studentëve