Kontrola kvaliteta

Kao međunarodno akreditovana institucija za visoko obrazovanje, IBCM je predan u tome da omogući svojim studentima najkvalitetnije obrazovanje koje će ih pripremiti za globalno tržište rada.

Međunarodna akreditacija

IBCM je akreditovan od strane nemačke akreditacione agencije “Evaluationsagentur Baden-Wuerttemberg” EVALAG. EVALAG akreditacija je validna od Januara 2013. do kraja 2016. (institucionalna) ,kao i do kraja 2018. (programska). EVALAG akreditacijom potvrđuje da IBCM ispunjava najviše evropske standarde kvaliteta. EVALAG je agencija visokih akreditacija koja je punopravna članica European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). EVALAG je takođe odgovoran za akreditaciju najboljih nemačkih univerziteta kao što su University of Heidelberg i University of Konstanz. Da biste vidite institucionalnu akreditaciju kliknite ovde.

Duple diplome

IBCM je razvio tri (3) visoko kvalitetna akademska programa u partnerstvu sa institucijama za visoko obrazovanje iz Danske: Lillebaelt Academy of Professional Higher Education, Tietgen Business College i University College Lillebaelt. Nakon nekoliko godina intenzivnih razmena informacija i znanja, gde su studijski programi prilagođeni lokalnom kontekstu, osoblje i nastavni kadar dobili odgovarajuće treninge i obuke, završena je partnerska razvojna faza nastavnog programa 2014. godine. Programi su sada u potpunosti predati IBCM-u.

Partnerstva sa danskim institucijama sada funkcionišu na bazi održavanja, a glavni danski profesori nastavljaju sa nadzorom kontrole kvaliteta i ispitnim procesima. Preko ovog sporazuma, studenti IBCM-a dobijaju duple diplome, što znači da dobijaju diplome izdate od strane IBCM-a i relevantne partnerske institucije iz Danske u zavisnosti od završenog smera (studijskog programa).

Ankete

Na IBCM-u smo posvećeni transparentnosti i odgovornosti u svim našim praksama. Ankete na godišnjem nivou se sprovode među zaposlenima i studentima, a rezultate tih anketa delimo sa našom zajednicom. Ti rezultati nam umnogome pomažu da bismo usmerili obuku, razvoj i poboljšanje u pravom smeru na našem koledžu.

  • IBCM Anketa diplomaca 2015
  • IBCM Anketa brucoša 2015
  • IBCM Anketa satisfakcija studenata 2015
  • IBCM Anketa brucoša 2016