Dobrodošli na Međunarodni Poslovni koledž u Mitrovici!

Dobrodošli na IBCM, jedinstveni koledž koji ponosno ističe i pruža moderan način razmišljanja, učenja i upotrebnog znanja. Koristeći prostorije naša dva prelepa, moderna kampusa u severnoj i južnoj Mitrovici, naša specijalnost je priprema studenata za svet rada.

Istorija, donatori i partneri

Međunarodni Poslovni Koledž Mitrovica (IBCM) je osnovan 2010. godine kao međunarodna, neprofitna fondacija koja funckioniše pod pokroviteljstvom holandske nevladine organizacije SPARK.

IBCM je osnovan uz podršku donacija od strane:

Stipendije za manjinske grupe i pripadnice ženskog pola su takođe bile obezbeđivane na početku od strane Nemačke ambasade u Prištini.

IBCM je razvio 3 visoko kvalitetna, akademska programa na engleskom jeziku u saradnji sa visoko obrazovnim instituticijama u Danskoj: Lillebaelt Academy of Professional Higher Education, Tietgen Business College, i sa University College Lillebaelt. Studijski programi su adaptirani kako bi bili u skladu sa realnostima lokalnog konteksta, nastavni kadar i ostalo osoblje je takođe prisustvovalo odgovarajućim treninzima. Proces razvoja kurikuluma je završen u 2014. godini, nakon nekoliko godina intenzivne razmene informacija i osoblja koje je bilo uključeno u ceo proces. Svi programi su sada kompletno predati IBCM-u.

Partnerstva sa danskim institucijama sada funkcionišu na bazi održavanja, a glavni danski profesori nastavljaju sa nadzorom kontrole kvaliteta i ispitnim procesima. Preko ovog sporazuma, studenti IBCM-a dobijaju duple diplome, što znači da dobijaju diplome izdate od strane IBCM-a i relevantne partnerske institucije iz Danske u zavisnosti od završenog smera (studijskog programa).

IBCM je akreditovan od strane nemačke akreditacione agencije EVALAG od 2013. godine.

Pristup

Pristup koji se koristi na IBCM predavanjima je usmeren ka studentu. Naš cilj je da studente izgradimo u buduće profesionalce koji će svojim sposobnostima ostaviti trag u svojoj zajednici i na radnom mestu. Ovo je koledž sa fokusom na kvalitet obrazovanja, njegovom primenom u praksi, kao i na integraciju najbolje međunarodne prakse u svim oblastima.

Naš moto “od teorije do prakse”, je integrisan u dizajn svih naših studijskih programa. Korišćenjem najboljeg praktičnog modela učenja “profesionalne stručne spreme” uvedenog preko naših danskih partnera, naši studijski programi su lokalno adaptirani, naglašavaju razvoj praktičnih veština i pripremaju studente za tržište rada.

Vizija IBCM-a

Vizija IBCM-a jeste da IBCM postane aktivan ekonomski centar zapadnog Balkana demonstrirajući istovremeno socio-ekonomsku inkluziju različitih grupa i zajednica sa ovih prostora. Visoko kvalitetno obrazovanje i treninzi će doprineti svemu tome kroz razvoj krucijalnih veština, kroz izloženost medjunarodnoj zajednici, kao i preko spajanja različitih etničkih grupa u Mitrovici.

Misija i mandat IBCM-a

IBCM će postati samoodrživa, visoko obrazovna institucija koja pruža visoko kvalitetno međunarodno obrazovanje po vrlo pristupačnim cenama. Preko odličnog obrazovanja i treninga, mladima u Mitrovici i okolini će se pružiti nove ekonomske mogućnosti što ce dovesti do ekonomskog razvoja u regionu. Primenjujući moto “od teorije do prakse”, IBCM studenti će biti opremljeni najnovijim veštinama koje će im pomoći da razviju svoje uspešne karijere.