Зашто студирати нa IBCM-у?

Колеџ нуди високо квалитетно образовање по приступачној цени. Међународно образовање стечено на колеџу, знатно повећава вашу запосленост у региону а и шире. IBCM студије су у складу са Болоњском декларацијом. Модули су интегрисани у Европски систем преноса бодова (ЕСПБ).

ИБЦМ образовање је међународно:.

  • Енглески језик: Сва предавања и наставна средства су на енглеском језику. Енглески језик је доминантан језик у бизнису, науци, забави и дипломатији. Добро владање енглеским језиком отвара врата за наше студенте да раде у целом свету са људима из различитих земаља и култура.
  • Међународне дупле дипломе: IBCM додељује студентима дупле дипломе од стране Лилабелт акедемије професионалног вишег образовања за смерове Међународна продаје и маркетинг као и Менаџмента животне средине и пољопривреде. Универзитетски колеџ Лилабелт додељује дупле дипломе на студијском програму Менаџмента у јавном сектору. Ова дупла диплома је међународно призната и омогућава студентима да раде у целом свету или да наставе са школовањем.
  • Међународна размена студената: IBCM нуди прилику за међународну размену студената у сарадњи са све већим бројем међународних партнера у земљама као што су Данска, Португал, Финска и Литванија.
  • Особље:Сваки од смерова води квалификовано наставно особље од којих већина поседује међународне акедемске квалификације. Особље је разнолико, међународно и долази из различитих земаља укључујући Канаду, Србију, Немачку, Македонију, Босну и Херцеговину, Русију, Уједињено Краљевство и САД.
  • Британски Савет: IBCM је “International English Language Testing System, (IELTS)” и “English for Speakers of Other Languages, (ESOL)” регистрациони центар. ИБЦМ је исто центар за тестирање за Британски Савет.

IBCM образовање је високо квалитетно:

  • Међународна акредитација: Сви ИБЦМ смерови су међународно акредитовани од стране немачке акредитационе агенције Evaluationsagentur Baden- Wuerttemberg EVALAG.
  • Висок квалитет, модерна зграда: IBCM нуди удобне и добро осветљене учионице, читаонице и канцеларијски простор. Бесплатни приступ бежичном интернету је доступан као и компјутерска лабораторија за рад на пројектима. Све учионице су опремљене са модерном инфраструктуром и пројекторима.
  • Студентски служба: IBCM студенти имају приступ разним студентским сервисима, као што је Центар за каријере и обимна библиотека књига што у електронском, што у штампаном формату.

ИБЦМ образовање комбинује теорију и праксу:

  • Праксе: Сви IBCM студенти морају да похађају минимум једну праксу која траје од 3 до 6 месеци током њихових студија. Студенти стичу ЕСПБ бодове за искуство које су стекли кроз практични развој њихових префесионалних вештина.
  • Студентски пројекти: IBCM ради заједно са предузећима, привредним коморама као и са општинама, министарствима и невладиним организација, како би студентима обезбедили шансу да своје знање примене у тржишно оријентисаним пројектима.

Предузетништво: IBCM охрабрује иновативно и предузетничко размишљање и деловање. Одређени број ИБЦМ дипломаца су започели сопствена start-up предузећа.