Shërbimet e menaxhimit të biznesit

Ofron shërbime që përfshijnë ekspertizën e biznesit, menaxhimit, marketingut dhe ndërmarrësisë duke përdorur një portofol të konsiderueshëm të përvojës në industri.

Ekspertiza: kontabilitet, financa, zgjedhja dhe depërtimi në treg, strategjitë e rritjes, ndërkombëtarizimi, menaxhimi organizativ, marketingu strategjik, logjistika, shitja dhe negociatat, si dhe menaxhimi i projekteve.