Jeta e biznesit ka qenë gjithmonë në lidhje me lidhjet që do të thotë rritje, më shumë mundësi, ide, obligacione, miqësi dhe më shumë biznes.

Gjetja e personit ose vendit të duhur për t’u lidhur dhe për të ndarë një ide të përbashkët që do t’ju mundësojë të korrni përfitime më pas të lulëzoni. Ne duam ta mbajmë këtë dhe të krijojmë më shumë mundësi për ne, dhe sigurisht për forcën tonë të ardhshme të punës – studentët. Kjo ishte vetëm një pjesë e vogël e asaj që biseduam me zotin Bryan David Brenchley / pronar dhe CEO dhe znj. Violeta Nikolova / Drejtoresh për Zhvillimit të Biznesit dhe nismave “InForm”, zhvillimi i softuerit dhe kompanive mediatike këtë javë në zyrat e tyre të zhvillimit në Shkup.

Ne ndajmë të njëjtat vlera që besojmë se janë të domosdoshme për të bërë biznes dhe për të përshpejtuar rritjen. Për më tepër, ne u pajtuam të nënshkruam një Memorandum Mirëkuptimi (MOU) që do të ofrojë mbështetje dhe mundësi të pafundme për të dyja palët.

Memorandumi i Mirëkuptimit përfshin bashkëpunimin dhe ndërveprim në aktivitetet profesionale si hulumtim, trajnimet e përbashkëta, punëtoritë, seminaret dhe konferencat që me kënaqësi presim ta ofrojmë mbështetjen tonë më të mirë profesionale.

Jemi gjithashtu të lumtur te ofrojmë mundësinë e ndjekjes së praktikës për studentët tanë në INform.
Nxënësit shpesh u lihet që vetë t’i gjejnë lidhjet dhe duke u ofruar këtë mundësi atyre u ndihmon në formësimin e të ardhmes së tyre në botën e biznesit. Pjesa më e vështirë e kërkimit të punës është të futni këmbën në derë. Nëse i ndihmojmë studentët të kalojnë këtë, ata do të jenë më të lumtur në jetën e tyre studentore dhe do të bëhen më të përgatitur për botën reale.

Një ditë Memorandumi i Mirëkuptimit është nënshkruar me Qendrën për Transferimin e Teknologjisë dhe Inovacionet (INNOFEIT), që funksionon nën patronatin e Universitetit Ss. Cyril dhe Metodius në Shkup / Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Teknologjisë së Informacionit.

MOU synon të zhvillojë bashkëpunimin në fushën shkencore, profesionale, arsimore, hulumtuese dhe aktivitete kërkimore në terren. Ne presim bashkëpunimin e frytshëm me partnerët tanë maqedonas!