Са задовољством објављујемо да је од 1. јула IBCM започео нови атрактиван пројекат у Аману, Јордан. IBCM помаже Универзитету Петра да побољша релевантност свог високог образовања за тржиште рада и друштво у Јордану кроз наставне планове и наставне методе, као и стварање одрживих модела интеракције између универзитета и предузећа.

Први IBCM предавач који је почео са курсевима на Универзитету у Петри је Медина Браха која ће радити тамо у наредне 3 недеље. Александар Ђикић, Ринор Ћехаја и Ниал Ардил ће следити и остати тамо 2, 1 и 4 недеље респективно.

Пројекат подразумева побољшање текућег наставног плана за курс предузетништва и креативности, наставне методе и систем обуке Универзитета у Петри / Факултет за административне и финансијске науке / Одсек за пословну администрацију, као и формалне и неформалне инструменте тржишта рада и ангажовање младих активности. Преглед одабраних наставних планова обављају горе наведени предавачи како би се успоставила виша пракса оријентација могућности стручног образовања и обуке.

Поред тога, IBCM, у сарадњи са СПАРК Јордан и Универзитетом Петра, организује Летњу школу за предузетништво, интензиван двонедељни програм који ће обучавати младе предузетнике у развоју одрживог пословног модела за своје пословне идеје. После тренинга млади предузетници ће предати своје пословне моделе испред комисије за евалуацију. Најбоље идеје ће бити награђене грантом од СПАРК Јордан-а.

Још једном, IBCM показује да је добро позициониран као модел за високо образовање, не само на Косову већ и на међународном нивоу.