Rinor Qehaja

Kualifikimet: Diplomë Master nga Oxford University; Kandidat për PhD në University of Cambridge, UK

Departamenti: Menaxhim i  Mjedisit dhe Bujqesise

Courses taught at IBCM: Environmental and Agricultural Management

Vjen së shpejti…

Kontakt Rinor

Kontakti: r.qehaja@ibcmitrovica.eu

Telefon: +383 (0) 44 799 552

Agron Hajdari

Vjen së shpejti…

Vjen së shpejti…

Kontakt Agron

Kontakti: a.hajdari@ibcmitrovica.eu

Dukagjin Abdyli

Titulli: Ligjërues i juridikut

Kualifikimet: Diplomë Baçelor në juridik /Universiteti i Prishtinës, Diplomë master në juridik/Katholieke Universiteit Leuven, Belgjikë

Lëndët në IBCM: Studime europiane dhe sektori publik

Vjen së shpejti…

Kontakt Dukagjin

Kontakti: d.abdyli@ibcmitrovica.eu

Telefon: +383 (0) 44 000 000

Niall Ardill

Titulli: Ligjërues i komunikimit

Kualifikimet: Ballsbridge College of Business, Dublin, Irlandë – Kualifikimi si vlerësues pronash. Waterford Institute of Technology, Irlandë – Baçelor i biznesit, me specializim në menaxhimin e biznesit. IPAG école supérieure de commerce, Nicë, Francë, çertifikim 6-mujor në biznes dhe marketing turizmi, çertifikim TEFL.

Lëndet në IBCM: Komunikimi efektiv, planifikimi i biznesit

Vjen së shpejti…

Kontakt Niall

Kontakti: n.ardill@ibcmitrovica.eu

Telefon: +383 (0) 44 000 000

Aleksandar Đikić

Titulli: Ligjërues i mjedisit dhe bujqësisë

Kualifikimet: Diplomë Baçelor në bujqësi, Universiteti i Prishtinës, diplomë master, Universiteti i Kragujevcit, diplomë PhD në bujqësi, Universiteti i Prishtinës

Lëndët në IBCM: Hyrje në mjedis dhe bujqësi, planifikimi natyror, ruajtja dhe menaxhimi i habitatit, prodhimi i specializuar, cilësia e ushqimit, stategjia dhe zhvillimi i biznesit

Vjen së shpejti…

Kontakt Aleksandar

Kontakti: a.djikic@ibcmitrovica.eu

Telefon: +383 (0) 44 000 000

Jelena Đokić

Titulli: Ligjëruese e mjedisit dhe bujqësisë

Kualifikimet: Diplomë Baçelor, Universiteti i Prishtinës, Master në Shkenca të teknologjisë, Universiteti i Beogradit, PhD në Inxhinieri teknologjike, Universiteti i Prishtinës.

Lëndët në IBCM: Hyrje në studime të mjedisit dhe bujqësisë, energjia e pastër, filozofia e shkencës dhe metodologjia e hulumtimit, Statistikë, teknologji, menaxhimi i mbeturinave

Vjen së shpejti…

Kontakt Jelena

Kontakti: j.djokic@ibcmitrovica.eu

Telefon: +383 (0) 44 000 000

Ekrem Gjokaj

Titulli: Ligjërues i mjedisit dhe bujqësisë

Kualifikimet: Diplomë PhD në ekonominë rurale/ Universiteti i Tiranës, Shqipëri

Lëndët në IBCM: Ekologji dhe menaxhimi i burimeve natyrore, Siguria dhe cilësia e ushqimit, buxhetimi publik, prodhimi i specializuar

Vjen së shpejti…

Kontakt Ekrem

Kontakti: e.gjokaj@ibcmitrovica.eu

Telefon: +383 (0) 44 000 000

Mihone Kerolli-Mustafa

Titulli: Kryesuese e departamentit të menaxhimit të mjedisit dhe bujqësisë, ligjëruese

Kualifikimet: Diplomë Baçelor dhe master në inxhinieri mjedisi/ Universiteti i Prishtinës, diplomë PhD në teknologji dhe inxhinieri kimike/Universiteti i Zagrebit, Kroaci

Lëndët në IBCM: Biokimi, energji e pastër, hyrje në studimet e mjedisit dhe bujqësisë, teknologjia, menaxhimi i mbeturinave

Vjen së shpejti…

Kontakt Mihone

Kontakti: m.kerolli@ibcmitrovica.eu

Telefon: +383 (0) 44 000 000

Medina Braha

Vjen së shpejti…

 • Braha, M. (2018). Larry Page: From X to Y. International Journal of Commerce and Finance, 4(2), 1-11.
 • Hoxha, I., Braha, M., Syrogiannouli, L., Goodman, D. C. & Jüni, P (2019). Caesarean Section in Uninsured Women in the United States: Systematic Review and Meta-analysis. BMJ Open (Awaiting publication).
 • Hoxha, I., Syrogiannouli, L., Braha, M., Luta, Xh., Goodman, D.C., da Costa, B.R. & Jüni, P. (2017). Caesarean Sections and Private Insurance: Systematic Review and Meta-analysis. BMJ Open 7 (8), e016600.
 • Hoxha, I. & Braha, M. (2017). Propozimet për skemën e sigurimeve shëndetësore (Policy brief 2017). http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kosovo/14139.pdf
 • Hoxha, I. & Braha, M. (2017). Problemi me Shërbimin Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës (Policy brief 2017). https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kosovo/14138.pdf
 • EBAN (2016). Compendium of Co-investment Funds with Business Angels http://www.eban.org/2016-eban-compendium-co-investment-funds-business-angels.
 • Braha M. (2015) Angel Investment and Kosovo’s Early Stage Market: A Promising Opportunity? Journal of International Trade, Logistics and Law, 1(2), 75-84.
 • EBAN (2015a), Compendium of Co-investment Funds with Business Angels http://www.eban.org/2015-compendium-of-co-investment-funds-with-business-angels.
 • EBAN (2015b). Compendium of Tax Outlook in Europe: A Business Angels Perspective. http://www.eban.org/2015-compendium-of-fiscal-incentives/#.VnP5kLZ97IU
 • EBAN (2014a). Compendium of Co-investment Funds with Business Angels. http://www.eban.org/compendium-of-co-investment-funds-with-business-angels-2014/#.VuNpxtJ97IU.
 • EBAN (2014b). Compendium of Tax Outlook in Europe: A Business Angels Perspective.http://www.eban.org/wp-content/uploads/2015/05/Compendium-fiscal-2014-v1.pdf

Kontakt Medina

Kontakti: m.braha@ibcmitrovica.eu

Telefon: +383 (0) 44 000 000

Jelena Stanojević

Titulli: Koordinatore e semestrit të parë, ligjëruese e ekonomisë

Kualifikimet: Diplomë Phd. në ekonomi/ Universiteti i Nishit, Serbi

Lëndët në IBCM: Makroekonomi, mikroekonomi

Vjen së shpejti…

Kontakt Jelena

Kontakti: j.stanojevic@ibcmitrovica.eu

Telefon: +383 (0) 44 000 000

Gabrijela Veličković

Titulli: Ligjëruese e matematikës dhe statistikës

Kualifikimet: Diplomë Phd. në ekonomi/ Universiteti i Romës “Tor Vergata”, Itali

Lëndët në IBCM: Buxhetimi dhe parametrat e përshtatjes, matematikë dhe excel, matematikë dhe statistikë, parimet e kontabilitetit

Vjen së shpejti…

Kontakt Gabrijela

Kontakti: g.velickovic@ibcmitrovica.eu

Telefon: +383 (0) 44 000 000