IBC-M ishte i nderuar që të priste anëtarët e Bordit të Drejtorëve, përgjatë vizitës së tyre të parë në IBC-M më 5 korrik 2018.
Anëtarët e Bordit të Drejtorëve të IBC-M janë:

Zonja Danijela Marjanovik – Menaxhere e Degës,Banka NLB Mitrovica Veriore

Z. Harri Tuomola – Ligjërues i lartë në Universitetin HAMK, Finlandë

Z. Dukagjin Pupovci – Drejtor Ekzekutiv i Qendrës për Arsim të Kosovës (KEC)

Z. Janos Bogardi- Profesor dhe anëtar i lartë i Qendrës për Kërkime Zhvillimore në Universitetin e Bonit

Drejtoresha e IBC-së, Znj. Mihone Kerolli dhe zëvendës drejtoresha, znj. Mirjana Krsmanoviq Vlajic përshëndetën anëtarët e Bordit të Drejtorëve (BoD) dhe u ofruan nje vizitë të shkurtër nëpër kampus. Bordi i Drejtorëve kishte mundësinë të njihej me objektin dhe funksionimin modern të kolegjit IBC-M.

Gjatë takimit me Bordin e Drejtorëve, IBC-M u ofroi një përditësim mbi zhvillimet kryesore të fundit të kolegjit: qëndrueshmëria financiare e IBC-M për 4 vitet e ardhshme, procesi i dorëzimit nga SPARK në IBC-M, përditësimi më i ri mbi projektin IBC-M: Zhvillimi i Kapaciteteve në Arsimin e Lartë ERASMUS +, azhurnimi i fushatës promovuese, rekrutimi e studentëve të rinj dhe përgatitjet për vitin e ri akademik 2018-2019 që do të fillojë më 1 tetor 2018. Gjithashtu u diskutua për planifikimin dhe strategjitë afatgjata të IBC-M në Njësinë e Zhvillimit të Biznesit.

Në fund të ditës, Bordi i Drejtorëve kishte mundësin për t’u takuar dhe për të bashkëvepruar me të gjithë stafin IBC-M gjatë koktejit të organizuar në kampusin Riverview.

IBC-M është e kënaqur që Bordi i Drejtorëve është organi kryesor drejtues i institucionit i përbërë nga ekspertë ndërkombëtarë dhe lokalë të gatshëm të ndajnë praktikat më të mira, rrjetin dhe njohuritë për rritjen e mëtejshme të institucionit. Të gjithë anëtarët janë plotësisht mbështetës,të gjithë i kuptojnë sfidat e vazhdueshme dhe janë të etur të përdorin përvojën e tyre të gjerë profesionale drejt arritjes së qëllimeve të IBC-M.

Për të mësuar më shumë rreth perspektivës së Bordit të Drejtorëve në IBC-M, kemi bërë një intervistë të shkurtër me disa nga anëtarët:

1. Si ndiheni për të qenë në Bordin e Drejtorëve të IBC-M?

Harry: Kam ndjenja të fuqishme për IBC-M, kështu që për mua është knaqësi që jam në bord.
Stefan: Mendoj se kjo është edhe një nder dhe një sfidë. Unë jam i vetëdijshëm se IBC-M konsiderohet si një ‘qendër e përsosmërisë’ midis institucioneve të arsimit të lartë me një qasje të orientuar drejt punës dhe orientimit profesional dhe mund të jetë një shembull për rajonin për bashkëpunim përtej kufijve dhe kulturave. Ndihma në sigurimin dhe mbajtjen e standardeve të tilla të larta është një nga detyrat e Bordit të Drejtorëve dhe si Bord duhet tani të zbulojmë se si mund të merremi me këtë së bashku dhe gjithashtu në baza individuale.

2. Çfarë bëni tjetër përveq aktiviteteve në IBC-M?

Harry: Unë jam ligjërues në Programin Ndërkombëtar të Biznesit të Universitetit të Shkencave të Aplikuara të HAMK në Valkeakoski, Finlandë.
Stefan: Unë jam ende aktive në fushën e njohjes, sigurimit të cilësisë dhe akreditimit (në emër të organizatës sime të mëparshme, EURASHE, dhe gjithashtu si anëtar i bordit ose vlerësues i jashtëm i agjencive QA kombëtare dhe sektoriale). Jam gjithashtu një ekspert i Këshillit të Europës mbi politikat e arsimit të lartë dhe herë pas here marr një mandat nga Komisioni Europian në të njëjtat fusha. Ndërkohë po përpiqem të gëzoj pensionin tim si Sekretar i Përgjithshëm i EURASHE.

3. Si e shihni IBC-M në 5 vitet e ardhshme?

Harry: Përmbushja e të njëjtit rol të rëndësishëm që po bën tani, por me një shkallë më të madhe dhe qëndrueshmëri në rritje.
Stefan: 5 vitet e ardhshme janë vendimtare, pasi mbështetja e BE-së ofron IBC-M me një mundësi unike për të rritur brenda dhe jashtë, të zgjerojë gamën e aktiviteteve të saj dhe të rrisë ndjeshëm numrin e nxënësve të saj, gjithashtu duke shumëfishuar ofertat e arsimit dhe studentat dhe grupet punuese të saj. Qëndrueshmëria afatgjate duhet të jetë qëllimi përfundimtar, por natyrisht që jo gjithçka varet prej nesh, stafit apo studentëve të IBC-M, prandaj është e rëndësishme të qëndrojmë në lidhje me botën e jashtme dhe të shikojmë evolucionet dhe trendet në shoqëri.

4. Ndonjë mesazh për studentët dhe stafin aktual të IBC-M?

Harry: Unë e njoh shumë mirë stafin dhe studentët, kështu që unë dua të dërgoj përshëndetjet më të pë remërta të gjithë atyre që janë përfshirë në IBC-M.
Stefan: Për stafin duhet të them që të vazhdojnë rrugën që kanë arritur deri më tani për të ofruar arsim cilësor, duke pranuar gjithashtu caktime të reja të kurrikulave dhe duke provuar metodologjitë e reja të mësimdhënies. Studentët duhet të jenë ambiciozë në caktimin e objektivave të tyre dhe të jenë të hapura për përvojat ndërkombëtare, brenda rajonit dhe më gjerë. Gjenerata studentore para jush ka ofruar shembuj të shkëlqyeshëm për këtë. Si stafi ashtu edhe studentët duhet të mbeten të sigurt për të ardhmen e tyre këtu dhe atë të kolegjit, në një afat të gjatë.

5. Ndonjë mesazh për studentët e ardhshëm IBC-M?

Harry: Bëni një zgjedhje të mençur dhe zgjidhni IBC-M. Studioni mirë. Shpresoj që t’ju takoj së shpejti.
Stefan: Ngaqë marketingu më i mirë vjen nga studentët tanë, studentët e ardhshëm duhet të marrin seriozisht procesin e të mësuarit nga përvojava e të tjerëve, të cilët para tyre kanë zgjedhur IBC-M. Unë jam i sigurt se ata nuk do të pendohen për përvojën e të qënit student në një mjedis të hapur dhe multikulturor. Pas të gjitha, kjo është se si bota e biznesit po zhvillohet gjithashtu, dhe IBCM kështu jep një mundësi për jetën dhe karrierën e ardhshme.Ne në IBC-M dëshirojmë të falënderojmë Bordin e Drejtorëve të IBC-M për vullnetin e tyre dhe urojmë atyre më të mirën në përpjekjet e tyre të ardhshme!