IBCM KONFERENCIJA 2014_ JAVNE INFORMACIJE

MITROVICA INOVACIJE 2014

NEOGRANIČENE MOGUĆNOSTI AGROBIZNISA ?

12 Jul 2014 / 09:00 – 16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD

Agrobiznis i poljoprivreda su od suštinske važnosti za ekonomski razvoj i otvaranje radnih mesta na Severnom Kosovu. Globalno gledano, vrednost agrobiznisa i poljoprivrede se razvija veoma brzo. Međunarodno tržište se liberalizuje, ponašanje potrošača se menja, pojavljuju se nova tržišta kao što su bionergija i biogoriva.

 

Cilj  konferencije “Mitrovica Inovacije 2014- Neograničene mogućnosti Agrobiznisa?” je da raspravlja o potencijalima i poteškoćama ovog sektora u regionu Severnog Kosova. Ovo će spojiti zainteresovane strane i partnere iz različitih objasti, uključujući privatni i javni sektor, ljude iz oblasti nauke i  obrazovanja, medjunarodne donatore kao i finansijske institucije. Jednodnevna konferencija obezbediće platformu za inovativno razmišljanje i stvoriće jak impuls u cilju povezivanja lokalne i regionalne saradnje i smernice orjentisane ka budućnosti.

 

Konferencija će obuhvatiti sledeće teme:

• Lanac vrednosti agrobiznisa i analiza potencijala

• Finansiranje i investiranje u razvoj agrobiznisa

• Smernice o razvoju i trgovini

• Lokalne ekonomsko-razvojne smernice za agrobiznis i razvoj poljoprivrede

• Standardi kvaliteta i bezbednosti hrane

• Industrijske specifikacije od poljoprivrede malog obima do logistike

• Bionergija

 

Međunarodni poslovni koledž Mitrovica(IBCM) organizuje konferenciju “Mitrovica Inovacije 2014”. IBCM je međunarodno akreditovana neprofitna visoko obrazovna institucija u Mitrovici. IBCM nudi međunarodno akreditovano visoko strukovno i bečelor obrazovanje u menadžmentu u javnoj administraciji, marketingu i menadžmetu, medjunarodnoj prodaji i marketingu i menadžmentu u zaštiti životne sredine sa poljoprivedom. IBCM dodeljuje duple diplome u partnerstvu sa vodećim obrazovnim intitucijama iz Zapadne Evrope. IBCM je ovlašćen od strane Britanskog saveta kao centar za testiranje engleskog jezika.

 

DATUM I MESTO

12 Jul 2014 / 09:00 – 16:00

Međunarodni poslovni koledž Mitrovica / Cara Dušana BB / Kosovska Mitrovica

 

PROGRAM

09:00 – 09:30 Reči dobrodošlice

09:30 – 11:00 Severno Kosovo i ostalo: CEFTA i Međunarodni potencijali i izazovi agrobiznisa

11:00 – 11:30 Pauza za kafu i umrežavanje

11:30 – 13:00 Prikupljanje sredstava i investiranje u agrobiznis na severu Kosova

13:00 – 14:00 Ručak i umrežavanje

14:00 – 15:30 Paralelne radionice/Radne grupe:

• Održavanje radionica i diskusije u tri paralelna zasedanja:

o Severno Kosovo i ostalo: CEFTA i Međunarodni potencijali i izazovi agrobiznisa.

o Prikupljanje sredstava i investiranje u agrobiznis na severu Kosova .

o Inovacije 2020 : Potencijali bionergije severnog Kosova.

15:30 – 16:00 Zatvaranje

 

CENA UČEŠĆA

Učešće na konferenciji će biti besplatno.

 

KONTAKT

Milena Stolic, Koordinator 028 409 013 / m.stolic@ibcmitrovica.eu

 

REGISTRACIJA

Prijavu možete naći na sledećem linku. Molimo Vas popunite je i vratite je nazad na email adresu m.stolic@ibcmitrovica.eu najkasnije do 30 Juna 2014. Srdačno hvala.